Regulamin sklepu internetowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy ulokowany pod adresem https://jakdbacoskore.pl jest w┼éasno┼Ťci─ů Katarzyna Misztal ÔÇ×Jak Dba─ç o Sk├│r─ÖÔÇŁ. z siedzib─ů w Grajewie (19-200) przy os. Broniewskiego, NIP: 5423415610, REGON: 387551148.

Pe┼én─ů obs┼éug─Ö Sklepu Internetowego pod adresem https://jakdbacoskore.pl (zatowarowanie, magazyn, dost─Öpno┼Ť─ç produkt├│w, przyj─Öcie p┼éatno┼Ťci, pakowanie, wysy┼ék─Ö, dostaw─Ö, zwroty p┼éatno┼Ťci i towaru, reklamacje, informacje), obs┼éug─Ö klienta oraz fiskalizacj─Ö wszystkich transakcji przeprowadza ┬áw┼éasno┼Ťci─ů Katarzyna Misztal ÔÇ×Jak Dba─ç o Sk├│r─ÖÔÇŁ. z siedzib─ů w Grajewie (19-200) przy os. Broniewskiego, NIP: 5423415610, REGON: 387551148.

Niniejszy Regulamin obejmuje swym zakresem i jest skierowany zar├│wno do konsument├│w w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, jak i do przedsi─Öbiorc├│w prowadz─ůcych przedsi─Öbiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, korzystaj─ůcych ze Sklepu Internetowego (za wyj─ůtkiem rozdzia┼éu 9 Regulaminu, kt├│ry skierowany jest wy┼é─ůcznie do przedsi─Öbiorc├│w).

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wy┼é─ůczaj─ů, ani nie ograniczaj─ů jakichkolwiek uprawnie┼ä konsument├│w wynikaj─ůcych z przepis├│w powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa.

U┼╝yte w regulaminie terminy i okre┼Ťlenia oznaczaj─ů:


a) Administrator danych – rozumie si─Ö przez to w┼éa┼Ťciciela lub osob─Ö przez niego uprawnion─ů, decyduj─ůce o celach i ┼Ťrodkach przetwarzania danych osobowych.

b) Dane osobowe ÔÇô dane swym zakresem odpowiadaj─ůce przedmiotowi regulacji Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

c) Dzie┼ä roboczy – jeden dzie┼ä od poniedzia┼éku do pi─ůtku z wy┼é─ůczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, dni ┼Ťwi─ůtecznych.

d) Formularz rejestracji – formularz dost─Öpny w Sklepie Internetowym umo┼╝liwiaj─ůcy utworzenie i zarejestrowanie Konta u┼╝ytkownika.

e) Formularz zam├│wienia – Us┼éuga Elektroniczna, interaktywny formularz dost─Öpny w Sklepie Internetowym umo┼╝liwiaj─ůcy z┼éo┼╝enie Zam├│wienia, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez dodanie Produkt├│w do elektronicznego koszyka oraz okre┼Ťlenie warunk├│w Umowy Sprzeda┼╝y, w tym sposobu dostawy i p┼éatno┼Ťci.

f) Klient / Kupuj─ůcy – Us┼éugobiorca, kt├│ry zamierza zawrze─ç lub skutecznie zawar┼é Umow─Ö Sprzeda┼╝y ze Sprzedawc─ů w spos├│b wskazywany regulaminem.

g) Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

h) Konsument – za konsumenta uwa┼╝a si─Ö osob─Ö fizyczn─ů dokonuj─ůc─ů czynno┼Ťci prawnej niezwi─ůzanej bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů.

i) Konto (u┼╝ytkownika) – Us┼éuga Elektroniczna, oznaczony wy┼é─ůczn─ů i indywidualn─ů nazw─ů (login) i has┼éem (ci─ůg znak├│w alfanumerycznych i diakrytycznych oraz specjalnych) podanym przez Us┼éugobiorc─Ö zbi├│r zasob├│w w systemie Us┼éugodawcy, w kt├│rym gromadzone s─ů dane Us┼éugobiorcy w tym informacje o z┼éo┼╝onych Zam├│wieniach oraz dane osobowe.

j) Newsletter – Us┼éuga Elektroniczna. Elektroniczna us┼éuga dystrybucyjna ┼Ťwiadczona przez Us┼éugodawc─Ö za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub innych ┼Ťrodk├│w przekazu, kt├│ra umo┼╝liwia wszystkim Us┼éugobiorcom automatyczne otrzymywanie tre┼Ťci newslettera zawieraj─ůcego informacje o Produktach oraz promocjach i specjalnych ofertach w Sklepie Internetowym.

k) Produkt – dost─Öpna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma w rozumieniu art. 45 Kodeksu cywilnego, b─Öd─ůca przedmiotem Umowy Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem, poprzez Us┼éugodawc─Ö/W┼éa┼Ťciciela, a Sprzedawc─ů.

l) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego – niniejszy dokument, reguluj─ůcy prawa i obowi─ůzki Stron.

m) Przedsi─Öbiorca ÔÇô osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka niemaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů w rozumieniu przepis├│w Dzia┼éu II tyt. II Ksi─Ögi Pierwszej Kodeksu cywilnego.

n) Sklep internetowy / Serwis – Sklep Internetowy Us┼éugodawcy.

o) Sprzedawca – w┼éasno┼Ťci─ů Katarzyna Misztal ÔÇ×Jak Dba─ç o Sk├│r─ÖÔÇŁ. z siedzib─ů w Grajewie (19-200) przy os. Broniewskiego, NIP: 5423415610, REGON: 387551148.

p)┬á Us┼éugodawca / W┼éa┼Ťciciel – w┼éasno┼Ťci─ů Katarzyna Misztal ÔÇ×Jak Dba─ç o Sk├│r─ÖÔÇŁ. z siedzib─ů w Grajewie (19-200) przy os. Broniewskiego, NIP: 5423415610, REGON: 387551148.

p) Strony ÔÇô W┼éa┼Ťciciel, Sprzedawca i U┼╝ytkownik lub osoba przez nie upowa┼╝niona.

q) Umowa sprzeda┼╝y – umowa sprzeda┼╝y Produktu zawierana lub zawarta na podstawie przepis├│w tyt. XI Ksi─Ögi Trzeciej Kodeksu Cywilnego

r) Us┼éuga elektroniczna – us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů przez Us┼éugodawc─Ö na rzecz Us┼éugobiorcy lub innych podmiot├│w za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

s) Us┼éugobiorca / U┼╝ytkownik – osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů (nieograniczon─ů) zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, a w wypadkach przewidzianych prawem tak┼╝e osoba fizyczna posiadaj─ůca ograniczon─ů (niepe┼én─ů) zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů w rozumieniu przepis├│w Dzia┼éu II tyt. II Ksi─Ögi Pierwszej Kodeksu cywilnego, korzystaj─ůca z Us┼éugi Elektronicznej.

t) Zam├│wienie – o┼Ťwiadczenie woli Klienta sk┼éadane Sprzedawcy za pomoc─ů Formularza Zam├│wienia i zmierzaj─ůce w swej istocie bezpo┼Ťrednio do zawarcia Umowy sprzeda┼╝y Produktu z ostatecznym Sprzedawc─ů.

II. DANE OSOBOWE

W┼éa┼Ťciciel Serwisu jest administratorem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

W celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa przep┼éywu danych w zwi─ůzku ze ┼Ťwiadczeniem us┼éug w Serwisie, W┼éa┼Ťciciel podejmuje ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa mog─ůcego wyst─ůpi─ç w ┼Ťwiadczeniu tych us┼éug.

Administrator przetwarza nast─Öpuj─ůce dane osobowe Us┼éugobiorc├│w (Klient├│w): imi─Ö i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo┼Ť─ç, kraj) oraz adres dostawy i do dokumentu sprzeda┼╝y je┼╝eli jest inny ni┼╝ podany wy┼╝ej. W wypadku Klient├│w b─Öd─ůcych jednocze┼Ťnie przedsi─Öbiorcami Administrator przetwarza dodatkowo nazw─Ö firmy oraz NIP.

Wszystkie niezb─Ödne dane klienta w procesie realizacji zam├│wienia administrator danych/sprzedawca przekazuje do firm obs┼éuguj─ůcych p┼éatno┼Ť─çi przelewy24.pl oraz serwisom bezpo┼Ťrednio z nimi zwi─ůzanymi, a kt├│re s─ů niezb─Ödne do przeprowadzenia realizacji zam├│wienia. Dane klienta przekazywane s─ů r├│wnie┼╝ przez administratora/sprzedawc─Ö do firm obs┼éuguj─ůcych dostawy zam├│wionego towaru.

W celu realizacji us┼éug za po┼Ťrednictwem Serwisu, Administrator mo┼╝e przetwarza─ç inne dane niezb─Ödne ze wzgl─Ödu na w┼éa┼Ťciwo┼Ť─ç ┼Ťwiadczonej us┼éugi lub spos├│b jej rozliczenia.

Po zako┼äczeniu korzystania z us┼éugi ┼Ťwiadczonej za po┼Ťrednictwem Serwisu, Administrator Serwisu mo┼╝e przetwarza─ç tylko te spo┼Ťr├│d danych osobowych, kt├│re s─ů:
a) niezb─Ödne do rozliczenia us┼éugi oraz dochodzenia roszcze┼ä z tytu┼éu p┼éatno┼Ťci za korzystanie z us┼éugi,

b) niezb─Ödne do cel├│w reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji Us┼éugobiorc├│w z przeznaczeniem wynik├│w tych bada┼ä na potrzeby polepszenia jako┼Ťci us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Us┼éugodawc─Ö, za zgod─ů Us┼éugobiorcy,

c) niezb─Ödne do wyja┼Ťnienia okoliczno┼Ťci niedozwolonego korzystania z us┼éugi, czyli korzystania niezgodnie z Regulaminem lub z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.

U┼╝ytkownik wyra┼╝a zgod─Ö na przetwarzanie jego danych przez Serwis i w┼éa┼Ťciciela serwisu dla potrzeb realizacji zam├│wienia oraz w celach marketingowych oraz wyra┼╝a zgod─Ö na przesy┼éanie ofert handlowych. Administrator przekazuje uprawnionym organom dane osobowe u┼╝ytkownik├│w bez uprzedniego informowania.

Administrator danych osobowych do┼éo┼╝y szczeg├│lnej staranno┼Ťci w celu ochrony interes├│w os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů, a w szczeg├│lno┼Ťci jest obowi─ůzany zapewni─ç, aby dane te by┼éy:


a) przetwarzane zgodnie z prawem;

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel├│w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, z zastrze┼╝eniem przepis├│w prawa;

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel├│w, w jakich s─ů przetwarzane;

d) przechowywane w postaci umo┼╝liwiaj─ůcej identyfikacj─Ö os├│b, kt├│rych dotycz─ů, nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ jest to niezb─Ödne do osi─ůgni─Öcia celu przetwarzania.

Ka┼╝demu u┼╝ytkownikowi przys┼éuguje prawo do kontroli przetwarzania danych, kt├│re jego dotycz─ů, zawartych w zbiorze danych, a zw┼éaszcza prawo do:


a) uzyskania wyczerpuj─ůcej informacji, czy taki zbi├│r istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pe┼énej nazwy;

b) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

c) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza si─Ö w zbiorze dane jej dotycz─ůce, oraz podania w powszechnie zrozumia┼éej formie tre┼Ťci tych danych;

d) uzyskania informacji o ┼║r├│dle, z kt├│rego pochodz─ů dane jej dotycz─ůce, chyba ┼╝e administrator danych jest zobowi─ůzany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

e) uzyskania informacji o sposobie udost─Öpniania danych, a w szczeg├│lno┼Ťci informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorc├│w, kt├│rym dane te s─ů udost─Öpniane;

f) uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych;

g) ┼╝─ůdania uzupe┼énienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub sta┼éego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni─Öcia, je┼╝eli s─ů one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta┼éy zebrane z naruszeniem ustawy albo s─ů ju┼╝ zb─Ödne do realizacji celu, dla kt├│rego zosta┼éy zebrane;

h) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego ┼╝─ůdania zaprzestania przetwarzania jej danych ze wzgl─Ödu na jej szczeg├│ln─ů sytuacj─Ö;

i) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarza─ç w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych;

j) wniesienia do administratora danych ┼╝─ůdania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygni─Ötej z naruszeniem art. 26a ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Administrator danych odmawia osobie, kt├│rej dane dotycz─ů, udzielenia informacji, o kt├│rych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a Ustawy o ochronie danych osobowych, je┼╝eli spowodowa┼éoby to:


a) ujawnienie wiadomo┼Ťci zawieraj─ůcych informacje niejawne;

b) zagro┼╝enie dla obronno┼Ťci lub bezpiecze┼ästwa pa┼ästwa, ┼╝ycia i zdrowia ludzi lub bezpiecze┼ästwa i porz─ůdku publicznego;

c) zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa;

d) istotne naruszenie d├│br osobistych os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů, lub innych os├│b.

W┼éa┼Ťciciel Serwisu jest zobowi─ůzany do poinformowania u┼╝ytkownik├│w o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zakresie i zamierzonym terminie powierzenia, je┼╝eli dojdzie do zawarcia przez w┼éa┼Ťciciela Serwisu umowy o powierzenie do przetwarzania danych osobowych u┼╝ytkownik├│w.

III. PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE

U┼╝ytkownik o┼Ťwiadcza, ┼╝e wszystkie tre┼Ťci zamieszczane przez niego w serwisie i Sklepie Internetowym, podlegaj─ůce ochronie w my┼Ťl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z p├│┼║n. zm.) stanowi─ů przedmiot jego praw autorskich, b─ůd┼║ te┼╝ posiada do nich uprawnienia wynikaj─ůce z licencji.

U┼╝ytkownik umieszczaj─ůc w serwisie jakiekolwiek tre┼Ťci przenosi nieodp┼éatnie na W┼éa┼Ťciciela zbywalne prawa autorskie i pokrewne z nimi zwi─ůzane. Je┼╝eli u┼╝ytkownik jest uprawnionym z tytu┼éu licencji, umieszczenie takich tre┼Ťci jest r├│wnoznaczne z nieodp┼éatnym udzieleniem W┼éa┼Ťcicielowi dalszej licencji.

U┼╝ytkownik nie mo┼╝e kierowa─ç wzgl─Ödem W┼éa┼Ťciciela ┼╝adnych roszcze┼ä zwi─ůzanych z prawami autorskimi i pokrewnymi dotycz─ůcymi utwor├│w umieszczonych przez U┼╝ytkownika w Serwisie.

IV. USŁUGI ELEKTRONICZNE

W Sklepie Internetowym dost─Öpne s─ů dla U┼╝ytkownik├│w nast─Öpuj─ůce Us┼éugi: Konto, Formularz Zam├│wienia oraz Newsletter.
a) Konto – korzystanie z Konta mo┼╝liwe jest po wype┼énieniu Formularza Rejestracji i finalnego, skutecznego zako┼äczenia rejestracji. W Formularzu Rejestracji niezb─Ödne jest podanie wymaganych danych osobowych Us┼éugobiorcy..

b) Formularz Zam├│wienia ÔÇô korzystanie przez U┼╝ytkownika z Formularza Zam├│wienia rozpoczyna si─Ö w momencie dodania pierwszego wybranego Produktu do koszyka. Z┼éo┼╝enie Zam├│wienia nast─Öpuje niezw┼éocznie po wype┼énieniu Formularza Zam├│wienia i zaznaczeniu pola oznaczonego jako potwierdzenie zam├│wienia W Formularzu Zam├│wienia konieczne jest, dla nale┼╝ytego wykonania us┼éugi, podanie nast─Öpuj─ůcych danych: imi─Ö i nazwisko / firma przedsi─Öbiorcy, adres (ulica, numer domu oraz ew. numer lokalu, miejscowo┼Ť─ç wraz z w┼éa┼Ťciwym kodem pocztowym), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu kontaktowego, Produkty, miejsce i spos├│b ich dostawy oraz wyb├│r metody p┼éatno┼Ťci. W wypadku Us┼éugobiorc├│w nieb─Öd─ůcych konsumentami konieczne jest tak┼╝e podanie nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Newsletter ÔÇô korzystanie przez U┼╝ytkownika z Newslettera nast─Öpuje niezw┼éocznie po podaniu w zak┼éadce “Newsletter” adresu poczty elektronicznej s┼éu┼╝─ůcego do przesy┼éania kolejnych edycje Newslettera. Do subskrypcji Newslettera mo┼╝na tak┼╝e do┼é─ůczy─ç poprzez zaznaczenie w┼éa┼Ťciwego pola w trakcie zak┼éadania Konta lub sk┼éadania Zam├│wienia. Z chwil─ů utworzenia Konta lub z┼éo┼╝enia Zam├│wienia Us┼éugobiorca mo┼╝e r├│wnie┼╝ zosta─ç zapisany na Newsletter.

Korzystanie z serwisu przez Us┼éugobiorc─Ö jest co do zasady nieodp┼éatne. O wszystkich ewentualnych dodatkowych p┼éatno┼Ťciach U┼╝ytkownicy b─Öd─ů stosownie i na bie┼╝─ůco informowani.

Us┼éugi Konto i Newsletter w ┼Ťwiadczone s─ů przez czas nieoznaczony.

Korzystanie przez U┼╝ytkownika z Formularza Zam├│wienia ma charakter incydentalny i jednorazowy oraz ko┼äczy si─Ö w chwili z┼éo┼╝enia Zam├│wienia za jego po┼Ťrednictwem.

U┼╝ytkownik obowi─ůzany jest do u┼╝ytkowania Sklepu Internetowego w spos├│b zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego maj─ůc tak┼╝e na uwadze poszanowanie d├│br osobistych, godno┼Ťci oraz praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej os├│b trzecich.

Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do wprowadzania danych osobowych oraz teleadresowych zgodnych ze stanem faktycznym.

Us┼éugobiorc─Ö obowi─ůzuje bezwzgl─Ödny i nieograniczony w czasie i miejscu zakaz dostarczania jakichkolwiek tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY, ZAPŁATY, DOSTAWY ETC. ORAZ ROZWIĄZYWANIE I WYPOWIADANIE ZAWARTYCH UMÓW

Og┼éoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje o Produktach uwidocznione na stronach internetowych Serwisu, stanowi─ů zaproszenie do zawarcia umowy sprzeda┼╝y, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Cena Produktu wskazana na stronie Sklepu Internetowego podana jest w nowych z┼éotych polskich i zawiera wszystkie elementy sk┼éadowe, w tym podatek VAT oraz c┼éa. Ceny nie zawieraj─ů jednak ewentualnych koszt├│w dostawy i p┼éatno┼Ťci, kt├│re s─ů wskazywane Us┼éugobiorcy w trakcie sk┼éadania przeze┼ä Zam├│wienia.

Cena Produktu wskazana na stronie Sklepu Internetowego jest wi─ů┼╝─ůca strony w chwili z┼éo┼╝enia przez Klienta zam├│wienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezale┼╝nie od zmian cen Produkt├│w w Sklepie Internetowym, po z┼éo┼╝eniu przez Klienta Zam├│wienia.

Zawarcie Umowy Sprzeda┼╝y na odleg┼éo┼Ť─ç oraz zwyk┼éej Umowy sprzeda┼╝y za pomoc─ů Formularza Zam├│wie┼ä:
a) W celu zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y niezb─Ödne jest wcze┼Ťniejsze z┼éo┼╝enie przez Klienta Zam├│wienia w Sklepie.

b) Po z┼éo┼╝eniu Zam├│wienia Sprzedawca niezw┼éocznie potwierdza jego otrzymanie drog─ů elektroniczn─ů (w wiadomo┼Ťci zawieraj─ůcej co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych element├│w Zam├│wienia, o┼Ťwiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam├│wienia i o jego przyj─Öciu do realizacji), co powoduje zwi─ůzanie Klienta jego Zam├│wieniem oraz przyj─Öcie przez Sprzedawc─Ö Zam├│wienia do niezw┼éocznej realizacji.

c) Z chwil─ů otrzymania przez Klienta wiadomo┼Ťci od Sprzedawcy, o kt├│rej mowa w punkcie powy┼╝szym zostaje zawarta prawnie wi─ů┼╝─ůca Umowa Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem i Sprzedawc─ů.

d) Utrwalenie, udost─Öpnienie i zabezpieczenie Kupuj─ůcemu tre┼Ťci zawieranej Umowy Sprzeda┼╝y nast─Öpuje zawsze poprzez udost─Öpnienie niniejszego Regulaminu do og├│lnego wgl─ůdu na stronie Sklepu Internetowego, przes┼éanie Klientowi wiadomo┼Ťci elektronicznej, o kt├│rej mowa w punkcie b), a tak┼╝e przez do┼é─ůczenie do przesy┼éek dowodu zakupu (paragon b─ůd┼║ faktura VAT). Tre┼Ť─ç Umowy Sprzeda┼╝y jest tak┼╝e dodatkowo utrwalona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.

Sprzedawca udost─Öpnia nast─Öpuj─ůce sposoby p┼éatno┼Ťci:


a) P┼éatno┼Ť─ç za pobraniem przy odbiorze przesy┼éki.

b) P┼éatno┼Ť─ç przelewem tradycyjnym lub p┼éatno┼Ť─ç poprzez system przelewy24 na rachunek bankowy Sprzedawcy.

c) Numer rachunku: BANK Pekao.
Numer rachunku: 02124018511111001100907066

d) P┼éatno┼Ťci elektroniczne (w tym p┼éatno┼Ť─ç kart─ů kredytow─ů i debetow─ů)

e) P┼éatno┼Ťci elektroniczne za po┼Ťrednictwem serwisu przelewy24.pl ÔÇô mo┼╝liwe aktualne sposoby p┼éatno┼Ťci okre┼Ťlone s─ů na stronie https://przelewy24.pl

f) Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane s─ů za po┼Ťrednictwem Przelewy24

g) Obs┼éug─Ö p┼éatno┼Ťci elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy:

1) Przelewy24 – sp├│┼éka DialCom24 Sp. z o.o. z siedzib─ů w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna┼ä), wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem 0000306513, kapita┼éu zak┼éadowego w wysoko┼Ťci 1 697 000 z┼é w ca┼éo┼Ťci op┼éaconym, NIP: 781-173-38-52.

Sprzedawca udost─Öpnia nast─Öpuj─ůce sposoby dostawy zakupionych Produkt├│w.
 

a) Przesyłka kurierska;

b) Przesyłka kurierska za pobraniem.

c) Paczka pocztowa priorytetowa; paczka pocztowa pobraniowa priorytetowa.

d) Kurier InPost

e) Paczkomaty InPost

Ewentualne koszty dostawy s─ů wskazywane Kupuj─ůcemu w trakcie sk┼éadania przeze┼ä Zam├│wienia w Sklepie za po┼Ťrednictwem Formularza Zam├│wienia. Koszty te s─ů uzale┼╝nione od wybranej przez Klienta metody dostawy oraz zap┼éaty. Koszty dostawy wskazane s─ů tak┼╝e na stronie Sklepu Internetowego.

Koszty dostawy s─ů pokrywane przez sprzedaj─ůcego je┼╝eli Zamawiaj─ůcy, dokona zakupu za kwot─Ö ┼é─ůczn─ů jednorazowego zam├│wienia powy┼╝ej 2000 z┼é przy zam├│wieniu wysy┼éki przez Kuriera DPD, InPost, .

Zapis ten nie dotyczy wysy┼éek towar├│w poza granic─Ö kraju w kt├│rym jest zarejestrowana dzia┼éalno┼Ť─ç sprzedaj─ůcego, chyba, ┼╝e strony ustali┼éy to w formie pisemnej.

Termin wys┼éania przez Sprzedawc─Ö Produktu do Klienta wynosi od 1 do 7 Dni Roboczych, chyba, ┼╝e w opisie danego Produktu albo w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia przez Klienta podano inny termin wysy┼éki. Termin ten nale┼╝y liczy si─Ö w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:
a) W przypadku wyboru sposobu p┼éatno┼Ťci przelewem lub innych form p┼éatno┼Ťci bezgot├│wkowych – od dnia uznania na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy.

b) W przypadku wyboru sposobu p┼éatno┼Ťci za pobraniem – od dnia zawarcia przez strony Umowy Sprzeda┼╝y.

Us┼éugodawca i Us┼éugobiorca mog─ů rozwi─ůza─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej w ka┼╝dym czasie w drodze dobrowolnego porozumienia stron.
Wypowiedzenie umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej:
a) Wypowiedzeniu mo┼╝e ulec ka┼╝da umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej, kt├│ra jest bezterminowa i charakterze ci─ůg┼éym.

b) Us┼éugobiorca mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przes┼éanie w┼éa┼Ťciwego o┼Ťwiadczenia za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@jakdbacoskore.pl lub te┼╝ pisemnie na adres: Katarzyna Misztal ÔÇ×Jak Dba─ç o Sk├│r─ÖÔÇŁ. z siedzib─ů w Grajewie (19-200) przy os. Broniewskiego 14/11.
Umowa w takim wypadku samoczynnie wygasa po up┼éywie 7 Dni Roboczych od dor─Öczenia W┼éa┼Ťcicielowi o┼Ťwiadczenia woli o jej wypowiedzeniu, chyba ┼╝e strony umowy ustal─ů kr├│tszy termin jej wypowiedzenia.

c) W wypadku Us┼éugobiorc├│w b─Öd─ůcych jednocze┼Ťnie konsumentami Us┼éugodawca mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej w przypadku, gdy Us┼éugobiorca obiektywnie narusza Regulamin, a w szczeg├│lno┼Ťci gdy dostarcza tre┼Ťci o charakterze bezprawnym. Umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej w takim wypadku samoczynnie wygasa po up┼éywie 3 dni kalendarzowych od dnia z┼éo┼╝enia przez Us┼éugodawc─Ö Us┼éugobiorcy o┼Ťwiadczenia woli o jej wypowiedzeniu. O┼Ťwiadczenie to mo┼╝e zosta─ç z┼éo┼╝one U┼╝ytkownikowi b─Öd─ůcemu konsumentem tak┼╝e za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej.

d) W wypadku Us┼éugobiorc├│w nie b─Öd─ůcych jednocze┼Ťnie konsumentami Us┼éugodawca mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éug Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes┼éanie Us┼éugobiorcy stosownego o┼Ťwiadczenia za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej.

e) W przypadku gdy kto┼Ť podaje fa┼észywe dane lub podszywa si─Ö pod inne osoby lub firmy podaj─ůc ich dok┼éadne adresy i numery telefon├│w, celem dokonania zakup├│w w internecie (za pobraniem), nara┼╝aj─ůc na poniesienie koszt├│w z tytu┼éu zam├│wienia, wysy┼éki, konieczno┼Ťci nadmiernego zatowarowania sklepu.

Osoba taka b─Ödzie zidentyfikowana i poci─ůgni─Öta do odpowiedzialno┼Ťci karnej, czy te┼╝ z kodeksu wykrocze┼ä.

PRAWO ODST─äPIENIA OD UMOWY

Us┼éugobiorca (Klient) b─Öd─ůcy jednocze┼Ťnie konsumentem, kt├│ry zawar┼é umow─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, mo┼╝e od niej odst─ůpi─ç bez podania przyczyn, sk┼éadaj─ůc stosowne o┼Ťwiadczenie na pi┼Ťmie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem. O┼Ťwiadczenie mo┼╝na wys┼éa─ç w szczeg├│lno┼Ťci za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@jakdbacoskore.pl

Przyk┼éadowy wz├│r formularza odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç stanowi (adres do PDF )

VI. POST─śPOWANIE REKLAMACYJNE I ODST─äPIENIE OD UMOWY

Reklamacje z tytu┼éu niezgodno┼Ťci Produktu z Umow─ů Sprzeda┼╝y:
a) Podstawy prawne i zakres odpowiedzialno┼Ťci Sprzedawcy w stosunku do Klienta b─Öd─ůcego konsumentem, z tytu┼éu niezgodno┼Ťci Produktu z Umow─ů Sprzeda┼╝y s─ů okre┼Ťlone przepisami ustawy o szczeg├│lnych warunkach sprzeda┼╝y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

b) W przypadku, w kt├│rym Kupuj─ůcym jest Przedsi─Öbiorca wy┼é─ůczone s─ů jego uprawnienia z tytu┼éu r─Ökojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej.

c) Zawiadomienie o niezgodno┼Ťci Produktu z Umow─ů Sprzeda┼╝y oraz zg┼éoszenia roszcze┼ä mo┼╝na dokona─ç wy┼é─ůcznie za po┼Ťrednictwem przesy┼éki listowej rejestrowanej wys┼éanej na adres W┼éa┼Ťciciela Sklepu za po┼Ťrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529). Gdy jest to mo┼╝liwe i niezb─Ödne dla oceny niezgodno┼Ťci Produktu z umow─ů nale┼╝y go r├│wnie┼╝ dostarczy─ç na wy┼╝ej wskazany adres.

d) Sprzedawca wypowie si─Ö co do ┼╝─ůdania Klienta bez zb─Ödnej zw┼éoki, jednak┼╝e nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni licz─ůc od dnia dor─Öczenia W┼éa┼Ťcicielowi zawiadomienia, o kt├│rym mowa w punkcie powy┼╝szym. Odpowied┼║ w sprawie reklamacji jest wysy┼éana na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej: info@jakdbacoskore.pl

e) W przypadku Produkt├│w obj─Ötych r├│wnie┼╝ gwarancj─ů producenta Sprzedawca informuje, i┼╝ roszczenia z tej gwarancji nale┼╝y kierowa─ç bezpo┼Ťrednio do producenta.

Reklamacje zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éug Elektronicznych przez Us┼éugodawc─Ö oraz pozosta┼ée reklamacje zwi─ůzane z dzia┼éaniem Sklepu Internetowego:

a) Sprzedawca nie ponosi wzgl─Ödem Klient├│w b─Öd─ůcych konsumentami ┼╝adnej odpowiedzialno┼Ťci odszkodowawczej za wyj─ůtkiem szk├│d b─Öd─ůcych efektem ra┼╝─ůcego niedbalstwa oraz powsta┼éych na skutek jego celowego dzia┼éania. Wzgl─Ödem Klient├│w b─Öd─ůcych przedsi─Öbiorcami jakakolwiek odpowiedzialno┼Ť─ç odszkodowawcza Sprzedawcy jest wy┼é─ůczona.

b) Us┼éugobiorca/Klient b─Öd─ůcy jednocze┼Ťnie konsumentem, kt├│ry zawar┼é umow─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, mo┼╝e od niej odst─ůpi─ç bez podania przyczyn, sk┼éadaj─ůc stosowne o┼Ťwiadczenie na pi┼Ťmie w terminie dziesi─Öciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem na adres W┼éa┼Ťciciela.

c) W razie odst─ůpienia od umowy umowa jest uwa┼╝ana za niezawart─ů, a strony s─ů zwolnione z wszelkich zobowi─ůza┼ä. To, co strony ┼Ťwiadczy┼éy, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym i niepogorszonym. Zwrot powinien nast─ůpi─ç niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni kalendarzowych licz─ůc od dnia z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu. Je┼╝eli konsument dokona┼é jakichkolwiek przedp┼éat, nie nale┼╝─ů si─Ö od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedp┼éaty. Sprzedawca nie ponosi w tym wypadku koszt├│w zwi─ůzanych ze zwrotem Produktu, obci─ů┼╝aj─ů one Kupuj─ůcego.

d) W wypadku Klient├│w nie b─Öd─ůcych jednocze┼Ťnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczy─ç dost─Öpne sposoby p┼éatno┼Ťci, w tym tak┼╝e wymaga─ç dokonania przedp┼éaty w ca┼éo┼Ťci albo cz─Ö┼Ťci nale┼╝nej kwoty i to niezale┼╝nie od wybranego przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci.

e) W wypadku sposobu p┼éatno┼Ťci innego ni┼╝ p┼éatno┼Ť─ç za pobraniem przy odbiorze przesy┼éki Klient nie b─Öd─ůcy jednocze┼Ťnie konsumentem zobowi─ůzany jest do dokonania zap┼éaty ceny za Produkt z tytu┼éu zawartej Umowy Sprzeda┼╝y w terminie nie d┼éu┼╝szym ni┼╝ 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

f) Z chwil─ů wydania przez Sprzedawc─Ö Produktu przewo┼║nikowi przechodz─ů na Klienta nie b─Öd─ůcego jednocze┼Ťnie konsumentem korzy┼Ťci i ci─Ö┼╝ary zwi─ůzane z rzecz─ů oraz niebezpiecze┼ästwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za utrat─Ö, ubytek lub uszkodzenie Produktu powsta┼ée od przyj─Öcia jej do przewozu a┼╝ do jej wydania Klientowi oraz za op├│┼║nienie w przewozie przesy┼éki.

g) Zgodnie z art. 545 ┬ž 2 Kodeksu Cywilnego w razie przes┼éania Produktu do Klienta za po┼Ťrednictwem przewo┼║nika Klient nie b─Öd─ůcy jednocze┼Ťnie konsumentem obowi─ůzany jest zbada─ç przesy┼ék─Ö w czasie i w spos├│b przyj─Öty przy przesy┼ékach tego rodzaju. Je┼╝eli stwierdzi, ┼╝e w czasie przewozu nast─ůpi┼é ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowi─ůzany jest dokona─ç wszelkich czynno┼Ťci niezb─Ödnych do ustalenia odpowiedzialno┼Ťci przewo┼║nika.

VII. ZASADY KOŃCOWE

Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu dowolnych przyczyn. W razie kolizji postanowie┼ä Regulaminu z przepisami prawa polskiego, przepisy prawa maj─ů bezwzgl─Ödne pierwsze┼ästwo.

Zmieniony regulamin wi─ů┼╝e Us┼éugobiorc─Ö w pe┼énym zakresie, je┼╝eli zosta┼éy zachowane wymagania okre┼Ťlone w art. 384 Kodeksu cywilnego.

W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowa┼éa wprowadzeniem jakichkolwiek nowych op┼éat lub podwy┼╝szeniem obecnych Us┼éugobiorca b─Öd─ůcy konsumentem ma prawo odst─ůpienia od umowy w terminie 7 dni licz─ůc od dnia zawiadomienia go o dokonaniu zmiany.

Us┼éugodawca na wszelkie pytania zwi─ůzane z przedmiotem ┼Ťwiadczonych us┼éug i niniejszym regulaminem odpowiada poprzez e-mail: info@jakdbacoskore.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj─ů zastosowanie przepisy:
a) Kodeksu cywilnego;

b) Ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

c) Ustawy o ochronie niekt├│rych praw konsument├│w oraz o odpowiedzialno┼Ťci za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.);

d) Ustawy o szczeg├│lnych warunkach sprzeda┼╝y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

e) Inne w┼éa┼Ťciwe przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory powsta┼ée pomi─Ödzy Stronami zostaj─ů poddane s─ůdowi w┼éa┼Ťciwemu ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö W┼éa┼Ťciciela.